Magyar állampolgár külföldön történt eseményének hazai anyakönyvezése

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalHatáskör:


Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése iránti kérelem jegyzőkönyvbe foglalása és a jegyzőkönyv továbbítása
Illetékesség:
Sátoraljaújhely város közigazgatási területén lakóhellyel hellyel rendelkező magyar állampolgárok esetén

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
 

A külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése iránti kérelmet az anyakönyvvezető az e célra rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti, melyhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi okiratot – főszabályként hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva -, valamint a hazai anyakönyvezéshez szükséges egyéb okiratokat.
A kérelmezőnek be kell mutatnia a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas érvényes okmányát.


Az eljárási illeték összege:

Az eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:
A kérelmet és a mellékleteket az anyakönyvvezető a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak küldi meg, a hazai anyakönyvezés és az anyakönyvi kivonat kiállítása a hazai anyakönyvi osztályon történik.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről


Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyintéző neve: Ádám László Csabáné

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 8-as szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-103
Telefax szám: 06-47/321-432
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo