Lakcímrendezési eljárás

A lakcímrendezési eljárás ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A lakcímrendezési eljárás ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Sátoraljaújhelyben lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezők.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


- Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- Ingatlan örökség esetén 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap

Az eljárási illeték összege:

- 2.200.-Ft illetékbélyeg, jogszabályban meghatározott esetben költségmentesség engedélyezhető

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:


Lakcímrendezési eljárást azzal a személlyel szemben kezdeményezhet elsősorban az ingatlan tulajdonosa, aki olyan lakcímen rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, ahol ténylegesen nem lakik.
Az eljárás megindításakor a kérelmezőnek jegyzőkönyvi nyilatkozatot kell tennie és szükség van két nagykorú és cselekvőképes, az ügyben nem érdekelt személy tanúkénti megjelenésére és nyilatkozattételére is.
Az eljárás a tényállás tisztázását követően (tárgyalás, helyszíni szemle, stb.) határozattal vagy végzéssel zárul.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
• 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról


Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Ügyintéző neve: Gazsiné Leiszner Hajnalka

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 9-es szoba

Az ügyintézés módja:

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:

3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-46/525-166
Telefax szám: 06-46/321-432
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A lakcímrendezési eljárásra (fiktíválás) nyitva álló határidő:
A kérelem benyújtásától számított 30 munkanap.

menu-logo