Házassági név megváltoztatása

A házassági név megváltoztatása ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A házassági név megváltoztatása ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Sátoraljaújhely város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, illetve a kerületben házasságot kötött személyek esetében.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


A kérelmet az anyakönyvvezető az e célra rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti, melyhez mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot illetve elvált családi állapot esetén a jogerős bírói ítéletet, özvegy családi állapot esetén a halotti anyakönyvi kivonatot.
A kérelmezőnek be kell mutatnia a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas érvényes okmányát.


Az eljárási illeték összege:

5.000.- Ft, amelyet a kérelem előterjesztésekor kell illetékbélyeg formájában leróni.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:
A házassági név módosítására irányuló kérelmet – melyet a házasság fennállása alatt és annak megszűnése után is elő lehet terjeszteni - kizárólag személyesen lehet benyújtani.
A házasságkötés helye, vagy az állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető bejegyzi az anyakönyvbe az újonnan választott házassági névviselési formát és új, záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmezőnek.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Az ügyintéző neve: Ádám László Csabáné

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 8-as szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-103
Telefax szám: 06-47/321-432
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo