Állampolgársági bizonyítvány kiállítása

Az állampolgársági bizonyítvány ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


Az állampolgársági bizonyítvány ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:
Sátoraljaújhely városban lakóhellyel rendelkező személyek

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, melyet az anyakönyvvezetőktől lehet beszerezni illetve letölthető a www.irmbah.hu internetes oldalról.
A kérelemhez az abban felsorolt mellékleteket kell csatolni.
A kérelmezőnek be kell mutatnia a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas érvényes okmányát.


Az eljárási illeték összege:

1.500 Ft, melyet a kérelem előterjesztésekor kell illetékbélyeg formájában leróni.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:
A kérelmet és a mellékleteket az anyakönyvvezető a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz továbbítja.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról


Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Az ügyintéző neve: Ádám László Csabáné

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 8-as szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-103
Telefax szám: 06-47/321-432
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

menu-logo