csütörtök, 27 január 2022 15:17

Hirdetmény: 0459/6 hrsz.-ú Ingatlan elidegenítés meghirdetése

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 0459/6 helyrajzi számú, 17407 m2 alapterületű, kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlanát

e l i d e g e n í t é s r e    m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 87.035.000,- Ft+Áfa

A liciteljáráson való részvétel feltétele 8.703.500,- Ft összegű kaució befizetése.

Az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tekintetében a vételi szándékot – a kaució megfizetését igazoló bizonylattal – a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 2022. február 11-én 10:00 óráig. A pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatt, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A liciteljáráson való részvétel feltétele megjelölt összegű kaució megfizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére az önkormányzat által 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. A fenti dokumentumok bemutatásáról szóló kötelezettségük nem teljesítése, valamint az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás következményét vonja maga után.

A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 10:00-ig, valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban kérem az alábbiak szerint feltüntetni a megvásárolni kívánt területet: „kaució, 0459/6 hrsz. elidegenítés.”

A liciteljárás időpontja 2022. február 14-e 14:30 óra

A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épület I. emelet.

A vételár megfizetése a nyertes pályázó liciteljáráson tett nyilatkozata alapján történik.

Több pályázó esetén az ingatlan tulajdonjogát az a pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legmagasabb eladási árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett ingatlan esetében.

Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megtekintését kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-100 telefonszám 9118 és 9155 mellékein van lehetőség.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tulajdonjogával rendelkező Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak jogában áll a liciteljárást bármikor indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.

menu-logo