szerda, 26 január 2022 13:18

Felhívás: Ingatlanok házszámainak pótlása

 F E L H Í V Á S

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

a BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján,

a közszolgáltató feladatellátása (hulladékgyűjtés- és szállítás, valamint ingatlanhasználókkal történő kapcsolatfelvétel)

során nagyon sok esetben akadályokba ütközik a házszámok hiánya miatt.

Kérem, azon ingatlantulajdonosokat, akinek ingatlanáról a házszám hiányzik,

hogy a szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az ingatlanokat szíveskedjenek házszámmal ellátni.

 

Sátoraljaújhely, 2022. január 26.

Terdik Sándor sk.

menu-logo