hétfő, 27 szeptember 2021 13:45

Hirdetmény: BMH matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítása

H I R D E T M É N Y

Felhívom a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, a szolgáltató tájékoztatása alapján, hogy a BMH Nonprofit Kft. és az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak területén 2021. június 1-jén megkezdte a vegyes hulladékgyűjtő edényzetek azonosító matricáinak ellenőrzését. Az ellenőzések során több esetben tapasztalták, hogy az ingatlanhasználók nem a matricával ellátott edényzetet helyezik ki az ürítés napján.

A szolgáltató kéri az ingatlanhasználókat, hogy amennyiben a jogosultság ellenére nem vették át új vegyes hulladékgyűjtő edényzetüket, vagy nem rendelkeznek BMH logóval ellátott azonosító matricával, vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Amennyiben az új, matricázott hulladékgyűjtő edényzet korábban átvételre került, a következő szállítási napon a matricás edényt helyezzék ki ürítésre.

 

A matrica a hulladékgyűjtő edényzet, ezáltal az ingatlanhasználó és az általa használt edényzet űrmértékének beazonosítására szolgál. A matrica előnye, hogy a gyűjtőjárat személyzete az ürítés alkalmával szemrevételezés alapján el tudja dönteni, hogy az adott edényzet üríthető-e, a matricán szereplő űrméret azonos-e az edényzet méretével.

A hiányzó matricák pótlásáról, valamint az ügy kivizsgálásáról az ügyfelek megkeresése alapján áll a szolgáltató módjában eleget tenni.

 

A matricával nem rendelkező edények 2021. szeptember 27-től nem kerülnek ürítésre.

 

Sátoraljaújhely, 2021. szeptember 27

Terdik Sándor sk.

menu-logo