hétfő, 16 augusztus 2021 08:07

Hirdetmény: 1171 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata bérbeadásra – megtekintett állapotban – meghirdeti a Sátoraljaújhely, Balassi Bálint utca 2. TT/9. szám alatti 1171 helyrajzi számú, összkomfortos komfortfokozatú, 2 szobás, 64 m2 alapterületű lakását.

A lakás bérleti díja : 324,-Ft/m2, így a bérleti díj összesen: 20.376.- Ft/hó.

 

Az ingatlan jellemzői:

- fűtése gázkazánnal történik

- az épület kapuval zárható udvarral rendelkezik.

A bérbeadás időtartama: 1 év.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint szociális helyzet alapján kiutalandó lakás bérlője az lehet:

  1. akinek vagy házastársának (élettársának) vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
  2. családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
  3. családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

A leendő bérlő a Rendeletben foglaltak szerint köteles a lakást fenntartani.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályával (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) történő előzetes egyeztetés alapján.

A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához címezve, külön formanyomtatványon, személyazonosító okmány és lakcímkártya másolattal, jövedelemigazolással ellátva 2021. augusztus 26-én (csütörtök) 16:00 óráig kell írásban benyújtani a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett víztiszta urnába történő bedobással, vagy a Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály ügyfélfogadási idejében (hétfő: 13:00-16:00, szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00, péntek: 8:00-12:00) az ügyféltérben, szociális ügyintéző részére történő átadással.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor, amelynek eredményéről minden pályázó külön értesítést kap. Bővebb felvilágosítás a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezési, Szociális és Hatósági Osztályán kérhető személyesen az ügyféltérben, vagy telefonon a 06/47 525-100-as telefonszámon.

Sátoraljaújhely, 2021. augusztus 16.

menu-logo