péntek, 13 március 2020 15:44

Általános iskolai beiratkozás 2020/2021

KÖZLEMÉNY

A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törtvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdés, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22-23. § tartalma szerint a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásáról az alábbi közleményt teszi közzé:

 

A Sátoraljaújhelyi Járás területén működő valamennyi általános iskolában a 2020/2021-es tanévben

a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időpontjai:

 

2020. április 23. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2020. április 24. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

 

Az általános iskolai felvételi körzetekről szóló tájékoztatás a polgármesteri hivatalokban, az iskolákban érhető el. Az általános iskolai beiratkozás online módon is teljesíthető.

A beíratást elmulasztó szülő szabálysértést követ el, mely 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
  • továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

Szükség esetén a további dokumentumokat:

  • Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény)
  • Határozat halmozottan hátrányos helyzetről
  • Különleges helyzet fennállásának igazolása

A Rendelet 24.§ (7) bekezdése alapján különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban határozat formájában dönt a felvételről vagy a kérelem elutasításáról.

Elutasító döntés esetében a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Sátoraljaújhely, 2020. március 11.

 

Tóthné dr. Galambos Andrea

járási hivatalvezető sk.

menu-logo