13. Aranybánya

Kategória: ipari és műszaki megoldások

Fellelhetőségének helye: Sátoraljaújhely, Bánya-hegy

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Bánya-hegy délkeleti lábánál 200 méter tengerszint feletti magasságban működött a 14-15. század folyamán mélyművelésű aranybánya. A hegy belsejébe mélyen behatoló tárna és a belőle kiágazó keskeny oldaljáratok az aranytartalmú teléreket és repedéskitöltések irányát követik. A járatok, melyek egykor több kilométer hosszan húzódtak, mára csak körülbelül 100 méter hosszan járhatóak, sőt a bánya bejárata biztonsági okokból lezárásra került. A Bánya-hegy csúcsának keleti oldalán 270 méteres tengerszint feletti magasságban egy veszélyes, 18 méter mély függőleges kürtő tátong, mely vízszintes járatokban folytatódik. A felhagyott bányajáratok jelentős bányászattörténeti emléket és ennek megfelelően megőrzésre érdemes kultúrtörténeti értéket jelentenek.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Sátoraljaújhely, 2008.

Sátoraljaújhely lexikona. (szerk.biz.: Fehér József et al.) Sátoraljaújhely, 2001.

Dr. Hoffer András: Rudabányácska egykori bányászata; A Debreceni Tisza István  Tudományos Társaság II. osztályának XXVI. rendes ülésén 1927. november 22-én elhangzott előadás; (A Debreceni Tisza István  Tudományos Társaság II. (Orvos-Természettudományi Osztályának) munkái III.kötet I. füzet 1927.; szerk. Dr. Verzár Frigyes, Debrecen, Tisza István Tudományegyetemi Nyomda 1928.)

Dr. Izsó István: Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000 – 1526). Rudabánya, 2006. http://mek.oszk.hu/05800/05864/05864.pdf

KOVÁTS Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Sátoraljaújhely, 2008.

Körmendy Regina: El nem veszett múltunk – A rudabányácskai aranybánya története és ásványai. In: Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 147–158.

Sátoraljaújhely lexikona. (szerk.biz.: Fehér József et al.) Sátoraljaújhely, 2001.

http://karolyfalva.freeweb.hu/helynevek/kornyezet.htm

http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=337

http://www.mineral.hermuz.hu/szakall60/cikkek/11-Kormendy-SzS60-web.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=FuD6CJfEZls

ugyintezes

menu-logo